Iepriekš sazinoties, laipni lūgti ciemos mūsu sidra pagrabā.
Parādīsim pagrabu, dosim nogaršot uz to brīdi aktuālos
sidrus, vīnus un kādu vietējo sieru. Pastāstīsim par sidru
un tā tapšanu.
Iepriekš zvaniet vai rakstiet.